واتساپ

راهنمای استفاده از سایت برای کارفرمایان

برای ثبت نام، ویرایش و تکمیل کامل اطلاعات هیچ هزینه ای از کارفرما دریافت نمی شود.

در صفحه اصلی سایت گزینه من کارفرما هستم را انتخاب کنید، سپس با کلیک بر روی گزینه ثبت نام رایگان کارفرما وارد صفحه ثبت نام شوید و با تکمیل اطلاعات خواسته شده ثبت نام خود را تکمیل کنید

این قسمت پس از ثبت نام اولیه کارفرما قابل استفاده می باشد. با کلیک بر روی گزینه ثبت آگهی و تکمیل فرم مربوطه به راحتی می توانید آگهی خودرا ثبت کنید. این آگهی برای کلیه کارجویان قابل روئیت می باشد.

برای کارفرماهای عادی جهت آشنایی با سایت و خدمات سامانه ملی کار ، یک آگهی رایگان می باشد. در صورتیکه نیاز به ثبت آگهی با تعداد بیشتر دارید، لازم است یکی از پک های موجود را انتخاب نمایید.


اول)ارسال تکی پیشنهاد کاری: پس از جستجو در بین کارجویان ، با کلیک بر روی مشاهده رزومه کامل، رزومه کامل کارجو نمایش داده می شود. پایین صفحه در قسمت ارسال پیام به کارجو می توانید پیام خود را نوشته و ارسال نمایید. این پیام در قسمت صندوق ورودی برای کارجوی مربوطه قابل روئیت می باشد دوم)ارسال گروهی پیشنهاد کاری:پس از جستجو در بین کارجویان، با کلیک بر روی گزینه ارسال گروهی پیام به کارجویان، می توانید پیام خود را نوشته و ارسال نمایید.