واتساپ

راهنمای استفاده از سایت برای کارجویان

برای ثبت نام، ویرایش و تکمیل کامل اطلاعات هیچ هزینه ای از کارجو دریافت نمی شود.

در صفحه اصلی سایت گزینه من کارجو هستم را انتخاب کنید، سپس با کلیلک بر روی گزینه ثبت نام رایگان کارجو وارد صفحه ثبت نام شوید و با تکمیل اطلاعات خواسته شده ثبت نام خود را تکمیل کنید

برای تکمیل اطلاعات اولیه شما فقط یک مورد شغلی یا تخصص را می توانید وارد کنید. ولی با تکمیل اطلاعات خود می توانیدتا 10 مورد شغلی یا تخصص اضافه کنید

پس از ثبت نام اولیه شما می توانید به قسمت تکمیل یا ویرایش اطلاعات بروید و با تکمیل هر آیتم درصد رزومه تکمیل شده خود را ببینید. ویرایش شماره همراه نیاز به تایید مجدد شماره همراه دارد.

شما با تکمیل اطلاعات علاوه بر اضافه کردن 10 مورد شغلی یا تخصص می توانید رزومه کاری خود را در اختیار کارفرمایان قرار دهید تا شانس شما برای بیشتر دیده شدن و پیدا کردن شغل مورد نظر افزایش یابد .

به دوروش:
1)جستجو در قسمت آگهی های سایت و تماس با شماره تماس کارفرما که در متن آگهی آورده شده است
2)مراجعه به صندوق ورودی و مشاهده پیام های همکاری ارسال شده از طرف کارفرمایان و تماس با آنها.