نمایش 1 تا 12 از 1082 نتیجه

کارگر ماهر و نیمه ماهر

 • کارگر ساده
 • 1402-03-14
تبریز
 • 8 الی 18
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

نقاش صنایع چوب

 • نقاشی صنایع چوب
 • 1402-03-14
تبریز
 • ۸صبح تا ۶ ععصر
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

برقکار ساختمان

 • برق قدرت
 • 1402-03-13
تبریز
 • 9 الی 17
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

کارگر بسته بندی و بارگیری

 • کارگر ساده
 • 1402-03-11
تبریز
 • به صورت شیفتی
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

سالن کار

 • سالن کاری
 • 1402-03-11
تبریز
 • 9 الی 23
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

فروشنده پوشاک بچه گانه

 • فروشندگی
 • 1402-03-11
تهران
 • ۱۰ صبح الی ۱۶ یا ۱۰ صبح الی۲۲:۲۰
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

نظافت

 • سالن کاری
 • 1402-03-11
تبریز
 • 9 الی 23
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

کارگر ماهر و نیمه ماهر

 • کارگر ساده
 • 1402-03-11
تبریز
 • 8 الی 18
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

کارشناس فروش

 • کارشناس فروش
 • 1402-03-10
تهران
 • 8-17 شنبه تا چهارشنبه و 8-12 پنج شنبه ها
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

حسابدار

 • حسابداری
 • 1402-03-10
تهران
 • 8-17 شنبه تا چهارشنبه و 8-12 پنج شنبه ها
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

بازاریاب

 • بازاریابی
 • 1402-03-10
مرند
 • -
 • پروژه ای
4-6 میلیون تومان

کارشناس بازرگانی

 • امور دفتری - اداری
 • 1402-03-10
تهران
 • 8-17 شنبه تا چهارشنبه و 8-12 پنج شنبه ها
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان