تعداد نتایج جستجو : 21 مورد

Images

مونتاژ کار قالب و ماشینکار فرز و سنگ تخت

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور cnc

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

جذب اپراتور جرثقیل سقفی ، تراشکار ، CnC

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چند نفر کارگر ماهر و نیمه ماهر

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر cnc کار

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور برش cnc

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور تراش و فرز CNC

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام سی ان سی کار

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور cnc

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام اپراتور فرز و تراش cnc

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام اپراتور دستگاه برش لیرزی

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

تراشکار دستی، cncکار

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور cnc و سوراخ کار

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام اپراتور CNC

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور Cnc

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز