تعداد نتایج جستجو : 18 مورد

Images

چند نفر کارگر ماهر و نیمه ماهر

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • 1402/10/05
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر cnc کار

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • 1402/09/11
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور برش cnc

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • 1402/08/30
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور تراش و فرز CNC

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • 1402/08/25
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام سی ان سی کار

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • 1402/08/08
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور cnc

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • 1403/01/09
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام اپراتور فرز و تراش cnc

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • 1402/12/30
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام اپراتور دستگاه برش لیرزی

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • 1402/12/26
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

تراشکار دستی، cncکار

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • 1402/12/21
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور cnc و سوراخ کار

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • 1402/12/21
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام اپراتور CNC

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • 1402/12/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور Cnc

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • 1402/12/16
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور فرز cnc

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • 1402/12/10
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

تراشکار

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • 1402/12/26
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

تراشکار cnc

 • اپراتور cnc
 • تمام وقت
 • 1402/12/25
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز