نمایش 1 تا 3 از 3 نتیجه

الکترونیک - الکتروتکنیک

  • برق الکترونیک
  • 1401-12-16
کرج
  • تمام وقت
  • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

کارشناس برق صنعتی

  • برق صنعتی
  • 1401-12-16
کرج
  • تمام وقت
  • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

تکنیسین برق

  • برق الکترونیک
  • 1401-01-15
کرج