نمایش 1 تا 12 از 14 نتیجه

مهندس برق الکترونیک یا قدرت

 • برق الکترونیک
 • 1402-03-09
تبریز
 • 9 الی 17
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

مدیر دفتر

 • برق الکترونیک
 • 1402-03-09
تبریز
 • 9 الی 17
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

برقکار

 • برق صنعتی
 • 1402-03-03
تبریز
 • ۸الی۱۶
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

برقکار

 • برق صنعتی
 • 1402-02-23
تبریز
 • 8 صبح الی 17 عصر
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

برقکار

 • برق صنعتی
 • 1402-02-05
تبریز
 • ۸الی۱۶
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

اپراتور دستگاه

 • برق الکترونیک
 • 1402-01-29
تبریز
 • از ساعت 7 الی 16 می باشد 20 دقیقه ساعت صبحانه و 40 دقیقه وقت نهار می باشد
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

برقکار

 • برق قدرت
 • 1402-01-23
تبریز
 • 8الی16
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

اپراتور دستگاه

 • برق الکترونیک
 • 1402-01-22
تبریز
 • از ساعت 7 الی 16 می باشد 20 دقیقه ساعت صبحانه و 40 دقیقه وقت نهار می باشد
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

برقکار صنعتی

 • برق صنعتی
 • 1402-01-16
تبریز
 • 8الی16
 • نیمه وقت
8-10 میلیون تومان
 • توافقی
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

برق کار صنعتی

 • برق صنعتی
 • 1401-12-01
تبریز
 • 8 الی 17
 • تمام وقت
 • تمام وقت
 • تمام وقت