تعداد نتایج جستجو : 3 مورد

Images

برقکار صنعتی

 • الکترونیک و الکتروتکنیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • اصفهان
 • نجف آباد
Images

استخدام مهندس برق در شرکت فنی مهندسی

 • الکترونیک و الکتروتکنیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

مهندس برق

 • الکترونیک و الکتروتکنیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان