تعداد نتایج جستجو : 5 مورد

Images

مهندس برق

 • الکترونیک و الکتروتکنیک
 • تمام وقت
 • 1402/07/14
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس برق مسلط به طراحی

 • الکترونیک و الکتروتکنیک
 • تمام وقت
 • 1402/07/12
 • تهران
 • تهران
Images

کمک برقکار نیمه ماهر درب الکتریکی

 • الکترونیک و الکتروتکنیک
 • تمام وقت
 • 1402/07/09
 • تهران
 • تهران
Images

نیروی ماهر تعمیرات مدارهای الکترونیکی

 • الکترونیک و الکتروتکنیک
 • تمام وقت
 • 1402/07/16
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس الکترونیک

 • الکترونیک و الکتروتکنیک
 • تمام وقت
 • 1402/07/31
 • تهران
 • اسلامشهر