نمایش 1 تا 6 از 6 نتیجه

برقکار

 • برق صنعتی
 • 1402-03-03
تبریز
 • ۸الی۱۶
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

برقکار

 • برق صنعتی
 • 1402-02-23
تبریز
 • 8 صبح الی 17 عصر
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

برقکار

 • برق صنعتی
 • 1402-02-05
تبریز
 • ۸الی۱۶
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

برقکار صنعتی

 • برق صنعتی
 • 1402-01-16
تبریز
 • 8الی16
 • نیمه وقت
8-10 میلیون تومان

کارشناس برق صنعتی

 • برق صنعتی
 • 1401-12-16
کرج
 • تمام وقت
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

برق کار صنعتی

 • برق صنعتی
 • 1401-12-01
تبریز
 • 8 الی 17
 • تمام وقت