تعداد نتایج جستجو : 12 مورد

Images

برقکار

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • 1402/10/13
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام برقکار در شرکت ایران شکلات

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • 1402/09/11
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مهندس برق

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • 1402/08/17
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

برقکار صنعتی

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • 1402/08/27
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نیروی فنی برقکار

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • 1402/08/20
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

شرکت پروفیل گستر فولاد ظفر تولید کننده

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/25
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

فوق دیپلم برق

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • 1402/11/08
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

برقکار

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/23
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

برقکار صنعتی

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/12
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام برقکار در شرکت ایران شکلات

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/27
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

برق کار صنعتی

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/27
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

برقکار

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/22
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز