تعداد نتایج جستجو : 17 مورد

Images

برقکار صنعتی

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • اصفهان
 • نجف آباد
Images

نیروی فنی با تخصص برق خانگی و صنعتی

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • خراسان جنوبی
 • بیرجند
Images

نیروی فنی برق

 • برق صنعتی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 7 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

تاسیسات خدمات

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 15 - 25 میلیون
 • البرز
 • کرج
Images

برقکار صنعتی

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

برقکار

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام برقکار در شرکت ایران شکلات

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مهندس برق

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

برقکار صنعتی

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نیروی فنی برقکار

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

شرکت پروفیل گستر فولاد ظفر تولید کننده

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

فوق دیپلم برق

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

برقکار

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

برقکار صنعتی

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام برقکار در شرکت ایران شکلات

 • برق صنعتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز