تعداد نتایج جستجو : 17 مورد

Images

کارشناس سیستم ها و روشها

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • حقوق : 15 - 25 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام مهندس صنایع در شرکت اکیب

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام کارخانه صنایع تولید داشبور و سپر

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • آذربایجان غربی
 • مهاباد
Images

کارشناس تحلیل سیستم و تضمین کیفیت

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس صنایع آقا یا خانم

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

مهندس صنایع

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • حقوق : بالای 16 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

مهندس صنایع

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • حقوق : بالای 16 میلیون
 • خراسان رضوی
 • نیشابور
Images

انباردارآشنا با قطعات خودرو

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارشناس مهندسی صنایع یا مدیریت پروژه

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس صنایع یا مکانیک

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • پردیس
Images

مهندس صنایع آقا

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مدیر برنامه ریزی و تولید

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس تضمین کیفیت

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس تضمین کیفیت

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس تجهیزات پزشکی یا الکترونیک

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران