تعداد نتایج جستجو : 8 مورد

Images

کارشناس مهندسی صنایع یا مدیریت پروژه

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • 1402/12/16
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس صنایع آقا

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • 1402/12/13
 • تهران
 • تهران
Images

مدیر برنامه ریزی و تولید

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • 1402/12/25
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس تضمین کیفیت

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • 1402/12/25
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس تضمین کیفیت

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • 1402/12/25
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس تجهیزات پزشکی یا الکترونیک

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • 1402/12/24
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس کنترل کیفی

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • 1402/12/21
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس کنترل کیفی

 • مهندس صنایع
 • تمام وقت
 • 1402/12/21
 • تهران
 • تهران