تعداد نتایج جستجو : 8 مورد

Images

استخدام مشاور در دفتر بیمه

 • امور بیمه
 • نیمه وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

بازاریاب تلفنی بیمه

 • امور بیمه
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • تهران
 • بهارستان
Images

اعطای نمایندگی بیمه سامان

 • امور بیمه
 • پاره وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

جذب نماینده فعال

 • امور بیمه
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مدیر دفتر

 • امور بیمه
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کارمند صدور بیمه در نمایندگی بیمه آسیا

 • امور بیمه
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کارمند اداری

 • امور بیمه
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

بیمه سامان

 • امور بیمه
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز