تعداد نتایج جستجو : 113 مورد

Images

آشپز ايرانى ماهر آقا

 • رستوران، هتل و قنادی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 14 - 24 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

سالنکار خانم برای رستوران هتل

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 11 - 14 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

آشپز و آبدارچی

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

آشپز ایرانی

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

آشپز صبحانه

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام نیروی کار جوان در فست فود

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

آشپز ایرانی

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مسئول سرو و پذیرایی آقا

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

آشپز ماهر آقا

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

آشپز خانم

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نظافتچی رستوران

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کانترکار خانم

 • رستوران، هتل و قنادی
 • پاره وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کمک آشپز

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

سالن کار و ظرفشور برای رستوران ائل گلی

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار قناد

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
اولین   قبلی  
1  2  3  4  5 
  بعدی   آخرین