تعداد نتایج جستجو : 36 مورد

Images

کمک آشپز،سالن کار،ویتر

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

باریستا ویتر کانتر زن

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام کمک آشپز

 • رستوران، هتل و قنادی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

آشپز

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کمک آشپز

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

سالن کار- ویترس -هاست

 • رستوران، هتل و قنادی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام سالنکار ماهر

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام کمک باریستای پرانرژی

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

ویترس کافه رستوران

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

باریستا برای کافه رستوران

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کمک آشپز

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام کمک آشپز خانم جهت آماده سازی

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام کمک باریستا

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام سالنکار ماهر

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام کمک باریستا

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
اولین   قبلی  
1  2  3 
  بعدی   آخرین