تعداد نتایج جستجو : 22 مورد

Images

استخدام کمک باریستا

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • 1402/06/28
 • تهران
 • تهران
آگهی منتقضی شده است
Images

استخدام آشپز فرنگی کار

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • 1402/06/28
 • تهران
 • تهران
آگهی منتقضی شده است
Images

استخدام سالنکار ماهر

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • 1402/06/28
 • تهران
 • تهران
آگهی منتقضی شده است
Images

سالن کار

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • 1402/07/14
 • تهران
 • تهران
Images

کانتردار خانم  

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • 1402/07/14
 • تهران
 • تهران
Images

کارگر ساده

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • 1402/07/14
 • تهران
 • تهران
Images

سالن کار

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • 1402/07/14
 • تهران
 • تهران
Images

به آشپز ‌‌و کمک آشپز

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • 1402/07/13
 • تهران
 • تهران
Images

سالن کاری

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • 1402/07/13
 • تهران
 • تهران
Images

گارسون خانم

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • 1402/07/13
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام سالنکار ماهر

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • 1402/06/23
 • تهران
 • تهران
آگهی منتقضی شده است
Images

آشپز خانم

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • 1402/07/09
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام کمک آشپز فرنگی کار

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • 1402/06/17
 • تهران
 • تهران
آگهی منتقضی شده است
Images

استخدام آشپز فرنگی کار

 • رستوران، هتل و قنادی
 • تمام وقت
 • 1402/06/17
 • تهران
 • تهران
آگهی منتقضی شده است
Images

آشپز،کمک آشپز،ویتر،سالن کار،هاست

 • رستوران، هتل و قنادی
 • نیمه وقت
 • 1402/07/17
 • تهران
 • تهران