نمایش 1 تا 12 از 32 نتیجه

رئیس حسابداری

 • حسابداری
 • 1402-03-08
تبریز
 • 8-16
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

کمک حسابدار وصندوق دار

 • حسابداری
 • 1402-03-02
تبریز
 • 2-21/30
 • نیمه وقت
6-8 میلیون تومان

حسابداری و امور اداری

 • حسابداری
 • 1402-02-20
تبریز
 • 8-17
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

حسابداری و امور دفتری

 • حسابداری
 • 1402-02-18
تبریز
 • طبق قانون کار
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

حسابدار و حسابدار ارشد

 • حسابداری
 • 1402-02-09
تبریز
 • 8صبح الی 18 عصر
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

حسابدار ارشد

 • حسابداری
 • 1402-02-05
تبریز
 • 8صبح الی 18 عصر
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

حسابدار صنعتی

 • حسابداری
 • 1402-01-29
تبریز
 • ۸ الی۱۹
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

حسابدار خانم

 • حسابداری
 • 1402-01-21
تبریز
 • 8-17
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

حسابدار خانم

 • حسابداری
 • 1402-01-15
تبریز
 • 8-17
 • تمام وقت
4-6 میلیون تومان

حسابدار خانم

 • حسابداری
 • 1402-01-14
تبریز
 • شنبه تا چهارشنبه : 08:00 الی 17:00 - پنجشنبه ها : 08:00 الی 14:00
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

حسابدار

 • حسابداری
 • 1402-01-01
تبریز
 • ۸-۱۷
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

حسابداری

 • حسابداری
 • 1401-12-02
تبریز
 • 8صبح الی 15:30ظهر
 • نیمه وقت