تعداد نتایج جستجو : 2 مورد

Images

امور دفتری و اداری

  • کارمند اداری و دفتری
  • تمام وقت
  • حقوق : 6 - 8 میلیون
  • خوزستان
  • اهواز
Images

منشی

  • کارمند اداری و دفتری
  • تمام وقت
  • حقوق : 6 - 8 میلیون
  • خوزستان
  • اهواز