تعداد نتایج جستجو : 96 مورد

Images

منشی خانم با آشنایی به حسابداری جهت کار

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 11 - 14 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

امور دفتری و اداری

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : توافقی
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام پشتیبان

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارشناس تحقیق و توسعه فروش

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار خانم جهت انجام امور دفتری

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام حسابدار و مدیر فروش

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی خانم

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی برای امور دفتری تولیدی

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام خانم (منشی)

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام خانم (منشی)

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی آشنا به کامپیوتر زیر ۳۰ سال

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارمند اداری

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مدیر دفتر مدیرعامل

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

خانم جهت همکاری در امور اداری

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
اولین   قبلی  
1  2  3  4  5 
  بعدی   آخرین