تعداد نتایج جستجو : 10 مورد

Images

دعوت به همکاری دفتر خدمات الکترونیک

 • کارمند اداری و دفتری
 • پاره وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

استخدام منشی دفتر

 • کارمند اداری و دفتری
 • نیمه وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

منشی خانم

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

استخدام کارمند اداری واحد حسابداری

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • اصفهان
 • نجف آباد
Images

کارمند دفتری اداری خانم

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • اصفهان
 • برخوار
Images

کارمند اداری دفتری

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

روابط عمومی

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

پرسنل پذیرش دندانپزشکی

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

استخدام کارشناس روابط عمومی و مشاور

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

مسئول دفتر

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان