تعداد نتایج جستجو : 6 مورد

Images

مسئول امور مالی و اداری

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

منشی

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

منشی خانم

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

منشی خانم

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

فرصت جذب نیروی جوان آقا در تهران

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

استخدام منشی خانم

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • فارس
 • شیراز