تعداد نتایج جستجو : 6 مورد

Images

استخدام دو نفر نیروی جوان در بخش تولیدی

 • هنر و سینما
 • نیمه وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار در زمینه صنایع چوبی، صنایع دستی

 • هنر و سینما
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار در زمینه صنایع چوبی، صنایع دستی

 • هنر و سینما
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

طراحی و ادیت عکس - فروش

 • هنر و سینما
 • نیمه وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارمند در زمینه امور هنری، صنایع دستی

 • هنر و سینما
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • اسکو
Images

عکاس خانم

 • هنر و سینما
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز