تعداد نتایج جستجو : 13 مورد

Images

باریستا کار

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/09/25
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کانترکار خانم

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/09/11
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام کمک باریستای پرانرژی

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/08/09
 • تهران
 • تهران
Images

باریستا برای کافه رستوران

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/08/18
 • تهران
 • تهران
Images

کانترکار

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1403/01/06
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام کمک باریستا

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/11
 • تهران
 • تهران
Images

کانترکار آقا و خانم

 • باریستا کاری
 • نیمه وقت
 • 1402/12/28
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

باریستاکار

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/21
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کافه رستوران آداک

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/11/31
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام کمک باریستا

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/11/28
 • تهران
 • تهران
Images

کانتردار خانم  

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/14
 • تهران
 • تهران
Images

ویتر سالن کار باریستا ظرفشور

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/22
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

باریستا

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/21
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز