تعداد نتایج جستجو : 5 مورد

Images

استخدام کمک باریستای پرانرژی

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/08/09
 • تهران
 • تهران
Images

باریستا برای کافه رستوران

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/08/18
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام کمک باریستا

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/11
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام کمک باریستا

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/11/28
 • تهران
 • تهران
Images

کانتردار خانم  

 • باریستا کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/14
 • تهران
 • تهران