تعداد نتایج جستجو : 3 مورد

Images

کارگر ساده فورج کاری

 • آهنگری
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

برشکار و آهنگر

 • آهنگری
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کمک مکانیک و کمک آهنگر

 • آهنگری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز