تعداد نتایج جستجو : 6 مورد

Images

آموزش باتریسازی

 • خودرو
 • پاره وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

باطریسازماهر

 • خودرو
 • نیمه وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

باطریسازماهر

 • خودرو
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

سرویس کار ماشین

 • خودرو
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نقاش ماشین آلات و دستگاه های صنعتی

 • خودرو
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کاراموز صافکاری

 • خودرو
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز