تعداد نتایج جستجو : 3 مورد

Images

به یک صافکار نیازمندیم

 • خودرو
 • تمام وقت
 • حقوق : بالای 16 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

صافكار پي دي ار كار

 • خودرو
 • تمام وقت
 • حقوق : بالای 16 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

نیازمند یک نفر نقاش و یک نفر صافکار

 • خودرو
 • تمام وقت
 • حقوق : بالای 16 میلیون
 • تهران
 • تهران