تعداد نتایج جستجو : 54 مورد

Images

آشپز ايرانى ماهر آقا

 • آشپزی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 14 - 24 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

آشپز و آبدارچی

 • آشپزی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

آشپز ایرانی

 • آشپزی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کمک آشپز،سالن کار،ویتر

 • آشپزی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

تخته کار-آشپز

 • آشپزی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

آشپز صبحانه

 • آشپزی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

آشپز ایرانی

 • آشپزی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام هتل تالار رستوران

 • آشپزی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • یزد
 • یزد
Images

استخدام کمک آشپز

 • آشپزی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

آشپز

 • آشپزی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کمک آشپز

 • آشپزی
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

آشپز ماهر آقا

 • آشپزی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

آشپز مسلط به پخت انواع حلیم و آش

 • آشپزی
 • پروژه ای
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • البرز
 • نظرآباد
Images

آشپز خانم

 • آشپزی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کمک آشپز

 • آشپزی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
اولین   قبلی  
1  2  3  4 
  بعدی   آخرین