نمایش 1 تا 4 از 4 نتیجه

آشپز

 • آشپزی
 • 1402-02-21
تبریز
 • 8الی ۱۶
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

آشپز

 • آشپزی
 • 1402-01-29
تبریز
 • ۸الی۱۷
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

سرآشپز

 • آشپزی
 • 1402-01-17
تبریز
 • ۸الی۱۷
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

سوخاری زن

 • آشپزی
 • 1401-12-15
تبریز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان