نمایش 1 تا 12 از 13 نتیجه

اپراتور دستگاه تولید

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-12-16
کرج
 • تمام وقت
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

اپراتور خط تولید

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-12-04
تبریز
 • بصورت شیفت 24-12
 • تمام وقت

اپراتور لیزر و منشی مطب

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-07-19
تهران

اپراتور برای دستگاه لاغری در تبریز

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-04-28
تبریز

استخدام

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-03-16
اصفهان

استخدام

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-03-16
اصفهان

استخدام

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-02-28
تهران

استخدام اپراتور سنگ محور

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-02-22
فیروزکوه

تماس اولیه

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-01-29
تهران