تعداد نتایج جستجو : 2 مورد

Images

گروه فنی فراصنعت

  • اپراتور دستگاه
  • تمام وقت
  • حقوق : 6 - 8 میلیون
  • اصفهان
  • اصفهان
Images

اپراتور دستگاه

  • اپراتور دستگاه
  • تمام وقت
  • حقوق : 6 - 8 میلیون
  • اصفهان
  • اصفهان