تعداد نتایج جستجو : 36 مورد

Images

کارگر ساده و cnc کار

 • اپراتور دستگاه
 • تمام وقت
 • حقوق : 11 - 14 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور تولید ، اپراتور چاپ ، راننده لیف

 • اپراتور دستگاه
 • تمام وقت
 • حقوق : 11 - 14 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر

 • اپراتور دستگاه
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر خط تولید قطعات خودرو

 • اپراتور دستگاه
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور دستگاه خانم و آقا

 • اپراتور دستگاه
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر خط تولید

 • اپراتور دستگاه
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

گروه صنعتی برتران قوطی خاورمیانه

 • اپراتور دستگاه
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور خط تولید

 • اپراتور دستگاه
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور دستگاه و کنترل تولید

 • اپراتور دستگاه
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور دستگاه( cnc کار)

 • اپراتور دستگاه
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور دستگاه

 • اپراتور دستگاه
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

به چند نفر نیرو کار در تراشکاری نیازمندی

 • اپراتور دستگاه
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور دستگاه

 • اپراتور دستگاه
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام اپراتور دستگاه تولید

 • اپراتور دستگاه
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر اپراتور دستگاه

 • اپراتور دستگاه
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
اولین   قبلی  
1  2  3 
  بعدی   آخرین