نمایش 13 تا 22 از 22 نتیجه

اپراتور برای دستگاه لاغری در تبریز

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-04-28
تبریز

استخدام

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-03-16
اصفهان

استخدام

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-03-16
اصفهان

استخدام

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-02-28
تهران

استخدام اپراتور سنگ محور

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-02-22
فیروزکوه

تماس اولیه

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-01-29
تهران

مونتاژ کار

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-01-16
تهران