تعداد نتایج جستجو : 2 مورد

Images

مارکتینگ

  • دیجیتال مارکتینگ
  • تمام وقت
  • حقوق : 20 - 30 میلیون
  • آذربایجان شرقی
  • تبریز
Images

خانم جهت انجام امور دیجیتال مارکتینگ

  • دیجیتال مارکتینگ
  • تمام وقت
  • حقوق : 14 - 19 میلیون
  • آذربایجان شرقی
  • تبریز