نمایش 1 تا 12 از 26 نتیجه

برنامه ریزی تولید

 • برنامه ریزی تولید
 • 1401-12-16
کرج
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

کنترل کیفیت - مسئول فنی

 • مسئول فنی
 • 1401-12-16
کرج
 • تمام وقت
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

مسئول فنی - کنترل کیفی

 • مسئول فنی
 • 1401-12-15
اصفهان
 • تمام وقت
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

استخدام

 • مسئول فنی
 • 1401-12-15
تهران
 • پاره وقت یا پروژه ای
 • پاره وقت
بالای 14 میلیون تومان

مسئول فنی - کنترل کیفی

 • مسئول فنی
 • 1401-12-15
شیراز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

کارشناس رشته فیزیک

 • مسئول فنی
 • 1401-12-10
تهران
 • 8-17
 • تمام وقت

کارشناس رشته فیزیک

 • مسئول فنی
 • 1401-12-10
تهران
 • 8-17
 • تمام وقت

مهندس پتروشیمی

 • مسئول فنی
 • 1401-12-10
تهران
 • 8-17
 • تمام وقت

مهندس مکانیک

 • مهندس مکانیک
 • 1401-12-10
تهران
 • 8-17
 • تمام وقت
 • 10-12
 • پروژه ای

استخدام بازرس کنترل کیفیت

 • کنترل کیفی
 • 1401-12-02
رباط کریم
 • تمام وقت
 • تمام وقت

استخدام مهندس مکانیک

 • مهندس مکانیک
 • 1401-12-02
رباط کریم
 • تمام وقت
 • تمام وقت