نمایش 1 تا 2 از 2 نتیجه

کارمند

  • مهندس مکانیک
  • 1402-02-13
اصفهان
  • ۸ ساعت روزانه
  • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

مسئول فنی - کنترل کیفی

  • مسئول فنی
  • 1401-12-15
اصفهان
  • تمام وقت
  • تمام وقت
12-14 میلیون تومان