تعداد نتایج جستجو : 31 مورد

Images

کارشناس سیستم ها و روشها

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 15 - 25 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

طراح صنعتی

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس تحقیق و توسعه

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس تحلیل سیستم و تضمین کیفیت

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس نساجی شیمی نساجی

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

دستیار نقشه کش مسلط به اتوکد

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

طراح نقشه کش تاسیسات مکانیکی revit

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کارمند آشنا به اتوکد جهت دستیار نقشه کش

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس مکانیک تاسیسات سرپرست کارگا ساختم

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

فنی ماهر به دستگاهای سالن تولیدآجر

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس معدن

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

تکنسین پوشش

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

لیزرکار و اپراتور برش لیزر

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس مهندسی صنایع یا مدیریت پروژه

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس صنایع آقا

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
اولین   قبلی  
1  2  3 
  بعدی   آخرین