تعداد نتایج جستجو : 28 مورد

Images

دستیار نقشه کش مسلط به اتوکد

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • 1402/09/15
 • تهران
 • تهران
Images

طراح نقشه کش تاسیسات مکانیکی revit

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • 1402/10/03
 • تهران
 • تهران
Images

کارمند آشنا به اتوکد جهت دستیار نقشه کش

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • 1402/09/08
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس مکانیک تاسیسات سرپرست کارگا ساختم

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • 1402/09/01
 • تهران
 • تهران
Images

فنی ماهر به دستگاهای سالن تولیدآجر

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • 1402/09/04
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس معدن

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • 1402/08/12
 • تهران
 • تهران
Images

تکنسین پوشش

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • 1402/12/23
 • تهران
 • تهران
Images

لیزرکار و اپراتور برش لیزر

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • 1402/12/16
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس مهندسی صنایع یا مدیریت پروژه

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • 1402/12/16
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس صنایع آقا

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • 1402/12/13
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس کنترل کیفیت

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • 1402/12/13
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس مکانیک مسلط به طراحی

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • 1402/12/12
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام مهندس مکانیک-تاسیسات

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • 1402/12/11
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس کنترل کیفیت سیویل

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • 1402/12/09
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس نقشه کشی صنعتی

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • 1402/11/08
 • تهران
 • تهران