نمایش 13 تا 24 از 41 نتیجه

کارشناس تضمین کیفیت

 • مهندس صنایع
 • 1402-01-20
تهران
 • 8:00 الی 17:00
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

فورجکاری و پرسکاری

 • مهندس مکانیک
 • 1402-01-15
تبریز
 • ۸ تا ۱۷
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

طراحی صنعتی

 • طراحی صنعتی
 • 1402-01-11
شهریار
 • بستگی به توافق
 • نیمه وقت
8-10 میلیون تومان

کنترل کیفیت - مسئول فنی

 • مسئول فنی
 • 1401-12-16
کرج
 • تمام وقت
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

برنامه ریزی تولید

 • برنامه ریزی تولید
 • 1401-12-16
کرج
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

استخدام

 • مسئول فنی
 • 1401-12-15
تهران
 • پاره وقت یا پروژه ای
 • پاره وقت
بالای 14 میلیون تومان

مسئول فنی - کنترل کیفی

 • مسئول فنی
 • 1401-12-15
شیراز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

مسئول فنی - کنترل کیفی

 • مسئول فنی
 • 1401-12-15
اصفهان
 • تمام وقت
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

کارشناس رشته فیزیک

 • مسئول فنی
 • 1401-12-10
تهران
 • 8-17
 • تمام وقت

مهندس مکانیک

 • مهندس مکانیک
 • 1401-12-10
تهران
 • 8-17
 • تمام وقت

مهندس پتروشیمی

 • مسئول فنی
 • 1401-12-10
تهران
 • 8-17
 • تمام وقت

کارشناس رشته فیزیک

 • مسئول فنی
 • 1401-12-10
تهران
 • 8-17
 • تمام وقت