نمایش 25 تا 36 از 41 نتیجه

 • 10-12
 • پروژه ای

استخدام بازرس کنترل کیفیت

 • کنترل کیفی
 • 1401-12-02
رباط کریم
 • تمام وقت
 • تمام وقت

استخدام مهندس مکانیک

 • مهندس مکانیک
 • 1401-12-02
رباط کریم
 • تمام وقت
 • تمام وقت
 • 10-12
 • پروژه ای

کنترل کیفیت QC

 • کنترل کیفی
 • 1401-11-17
رباط کریم
 • از7:30 تا 4:30
 • تمام وقت

مهندس مکانیک

 • مهندس مکانیک
 • 1401-11-17
رباط کریم
 • از8تا5/30
 • تمام وقت

نقشه کش صنعتی

 • مسئول فنی
 • 1401-11-11
تبریز
 • 8الی17
 • تمام وقت

اپراتور دستگاه

 • مسئول فنی
 • 1401-11-04
تبریز
 • از ساعت 7 الی 16
 • تمام وقت

استخدام نیروی فنی

 • مسئول فنی
 • 1401-09-02
آبیک

مهندس صنایع آقا

 • مهندس صنایع
 • 1401-08-08
تهران

استخدام مهندس مکانیک-تاسیسات

 • مهندس مکانیک
 • 1401-05-19
تهران