نمایش 1 تا 12 از 55 نتیجه

انباردار تولید

 • انبارداری
 • 1402-03-09
تبریز
 • 8 تا 17
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

رئیس حسابداری

 • حسابداری
 • 1402-03-08
تبریز
 • 8-16
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

انباردار

 • انبارداری
 • 1402-03-03
تبریز
 • ۸الی۱۶
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

کمک حسابدار

 • کمک حسابدار
 • 1402-03-03
تبریز
 • 8 الی 18
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

کمک حسابدار وصندوق دار

 • حسابداری
 • 1402-03-02
تبریز
 • 2-21/30
 • نیمه وقت
6-8 میلیون تومان

کمک انباردار

 • انبارداری
 • 1402-02-21
تبریز
 • ۸ الی۱۹
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

انباردار

 • انبارداری
 • 1402-02-21
تبریز
 • ۸ الی۱۹
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

حسابداری و امور اداری

 • حسابداری
 • 1402-02-20
تبریز
 • 8-17
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

صندوق دار

 • صندوق داری
 • 1402-02-20
تبریز
 • ۱۲:۳۰ تا ۲۲:۳۰
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

حسابداری و امور دفتری

 • حسابداری
 • 1402-02-18
تبریز
 • طبق قانون کار
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

انباردار

 • انبارداری
 • 1402-02-10
تبریز
 • ۸الی۱۹
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

صندوقدار خانم

 • صندوق داری
 • 1402-02-10
تبریز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان