تعداد نتایج جستجو : 11 مورد

Images

استخدام نیرو جهت فعالیت در شرکت خصوصی

 • امور مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • اصفهان
 • شاهین شهرومیمه
Images

حسابذار آقا

 • امور مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

حسابدار

 • امور مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

استخدام حسابدار و کمک حسابدار

 • امور مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • اصفهان
 • برخوار
Images

استخدام کارشناس حسابداری و مالی

 • امور مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

استخدام انبار دار و کمک انبار دار

 • امور مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

بستنی فروشی

 • امور مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

حسابدار

 • امور مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

صندوقدار خانم

 • امور مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

کارمند مالی-اداری

 • امور مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

انباردار - حسابدار

 • امور مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان