تعداد نتایج جستجو : 3 مورد

Images

باغبانی

 • باغبانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کشاورز باغبان

 • باغبانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خراسان جنوبی
 • بیرجند
Images

کارگر گلخانه

 • باغبانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • مرکزی
 • دلیجان