تعداد نتایج جستجو : 108 مورد

Images

خدمات

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 11 - 14 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

خدمات

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نگهبان

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

خدمات و نظافت

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نیروی خدماتی و نظافتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

جذب نیروی خدمات

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

خدمات و نظافت

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

خدمات

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نظافت واشپزی

 • نگهبانی - خدماتی
 • پاره وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

نظافت چی خانوم

 • نگهبانی - خدماتی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

نیروی خدماتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

نیروی خدماتی نظافتی خانم

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

آّبدارچی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام بابت انجام امور منزل (پاره وقت)

 • نگهبانی - خدماتی
 • پاره وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام نیروی خدماتی در مرکزخرید دیپلمات

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • همدان
 • همدان
اولین   قبلی  
1  2  3  4  5 
  بعدی   آخرین