تعداد نتایج جستجو : 3 مورد

Images

نیروی خدماتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • البرز
 • کرج
Images

استخدام نیروی خدمات نظافت و تاسیسات

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • البرز
 • کرج
Images

خدمات و نظافت

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • البرز
 • کرج