تعداد نتایج جستجو : 3 مورد

Images

نیروی خدماتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/18
 • البرز
 • کرج
Images

استخدام نیروی خدمات نظافت و تاسیسات

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/12
 • البرز
 • کرج
Images

خدمات و نظافت

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/26
 • البرز
 • کرج