تعداد نتایج جستجو : 4 مورد

Images

نگهبان

 • نگهبانی - خدماتی
 • پاره وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

استخدام پرسکار و کارگر ساده در اتوشویی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

استخدام در خشکشویی و اتوشویی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

استخدام مجموعه چاپ شاهان

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد