تعداد نتایج جستجو : 21 مورد

Images

نیروی خدمات و نظافت

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/05
 • تهران
 • تهران
Images

سالن دار و نگهبان

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/16
 • تهران
 • تهران
Images

نگهبانی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/14
 • تهران
 • تهران
Images

نیروی خدماتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/13
 • تهران
 • تهران
Images

خدمات و آبدارچی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/12
 • تهران
 • تهران
Images

آبدارچی خانم

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/12
 • تهران
 • تهران
Images

آبدارچی برای دفتر حقوقی

 • نگهبانی - خدماتی
 • نیمه وقت
 • 1402/07/12
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام نیروی خدمات

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/11
 • تهران
 • تهران
Images

نیروی خدماتی خانم آشنا به آشپزی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/08
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام نیروی خدماتی نظافتی خانم

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/30
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام فوری نظافتچی (آبدارچی )

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/24
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام نیروی خدماتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/21
 • تهران
 • تهران
Images

جذب نیروی خدماتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/18
 • تهران
 • تهران
Images

جذب نیروی خدماتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/18
 • تهران
 • تهران
Images

نیروی خدماتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/06/07
 • تهران
 • تهران
آگهی منتقضی شده است