تعداد نتایج جستجو : 36 مورد

Images

جذب نیروی خدمات

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

نظافت واشپزی

 • نگهبانی - خدماتی
 • پاره وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

نظافت چی خانوم

 • نگهبانی - خدماتی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

نیروی خدماتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

آّبدارچی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام بابت انجام امور منزل (پاره وقت)

 • نگهبانی - خدماتی
 • پاره وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

نیروی خدماتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

خانم نظافتكار ارايشگاه

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

نظافتچی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

خدمات و پذیرایی و نظافت

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

متصدی ماشین کودک در مرکز خرید

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام فوری نیروی خدماتی آقا

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

نیرو خدماتی نظافتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام نیروی خدماتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

خشکشویی و لباس شویی یاس

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
اولین   قبلی  
1  2  3 
  بعدی   آخرین