نمایش 13 تا 24 از 38 نتیجه

جذب همکار انتظامات و نگهبانی

 • نگهبانی
 • 1401-12-25
تبریز
 • شیفت چرخشی 12 ساعتی
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان
 • ۸ صبح الی ۱۸
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

خدمات و نظافت

 • خدماتی
 • 1401-12-21
تهران
 • ساعات و روز های کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 تا 17 و پنجشنبه ها 8:30 تا 12:30
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

نیروی خدمات

 • خدماتی
 • 1401-12-14
تهران
 • مطابق وزارت کار
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

خدماتی

 • خدماتی
 • 1401-11-20
تبریز
 • 12ساعت
 • تمام وقت

نظافت سالن زیبایی

 • خدماتی
 • 1401-11-13
تبریز
 • 10:30 صبح الی 6 عصر
 • نیمه وقت

آبدارچی برای دفتر حقوقی

 • خدماتی
 • 1401-08-02
تهران

نگهبان

 • نگهبانی
 • 1401-05-23
تبریز

نظافت و آبدارچی

 • خدماتی
 • 1401-05-02
تبریز

نظافت و آبدارچی

 • خدماتی
 • 1401-04-21
تبریز