نمایش 1 تا 4 از 4 نتیجه

خدمات حفاظتی و مراقبتی

 • نگهبانی
 • 1402-02-04
تهران
 • با توجه به پروژه
 • پاره وقت
8-10 میلیون تومان
 • شیفت در گردش بصورت 12 - 24
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

حراست

 • نگهبانی
 • 1402-01-07
تهران
 • شیفت های چرخشی ۱۲_۲۴
 • تمام وقت
4-6 میلیون تومان

سرایدار  باغ

 • نگهبانی
 • 1401-01-28
تهران