نمایش 1 تا 5 از 5 نتیجه

مدیر منابع انسانی

 • مدیریت منابع انسانی
 • 1401-12-16
کرج
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

شرکت نیمه دولتی

 • مدیریت منابع انسانی
 • 1401-12-15
تهران
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

مدیر منابع انسانی

 • مدیریت منابع انسانی
 • 1401-12-15
اصفهان
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

مدیر منابع انسانی

 • مدیریت منابع انسانی
 • 1401-12-15
شیراز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

امور اداری

 • مدیریت منابع انسانی
 • 1401-01-11
تبریز