تعداد نتایج جستجو : 3 مورد

Images

مدیر منابع انسانی

 • مدیریت منابع انسانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارمند منابع انسانی

 • مدیریت منابع انسانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام مدیر داخلی در نمایندگی گلدایران

 • مدیریت منابع انسانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز